Retten i Viborg

Retten i Viborg

Retten i Viborg vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning, med mindre du er part i en civil småsag.

Mange forsikringer dækker forskellige udgifter til advokat, hvis du får brug for retshjælp. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. I Viborg retskreds er der følgende muligheder for advokatvagt:

Viborg
Viborg Bibliotekerne
Vesterbrogade 15
8800 Viborg
Træffetid: Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 16.30 til 18.00.

Kjellerup og Skive
Byens advokatkontorer
Efter aftale mandag - fredag inden kl. 16.00.

Her kan du få et gratis mundtligt råd uden at skulle oplyse navn og uanset dine indtægtsforhold.

Bjerringbro
Advokatfirmaet Egsgaard hver torsdag mellem kl. 16.00-17.00 eller efter telefonisk aftale.

Det kan f.eks. dreje sig om spørgsmål i forbindelse med din bolig, erstatningssager, arv, problemer i ægteskabet, børn, skatteforhold, arbejdsforhold, kontrakter eller gældsforhold.

Advokatvagten kan også hjælpe dig med at få klarlagt, hvad problemet egentligt er, og hvordan det i første omgang skal løses. Endvidere kan advokatvagten være behjælpelig med råd og vejledning, såfremt du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig med dit problem.

Viser det sig, at dit juridiske problem ikke kan klares ved en enkelt samtale, vil du blive orienteret om, hvor du kan få yderligere hjælp til løsning af dit problem.

Advokatvagten passes på skift af retskredsens advokater.

Offentlig retshjælp

Ved Retten i Viborg besvarer vi gerne konkrete spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig, hvis du for eksempel er blevet indkaldt til at møde i retten. Men i øvrigt kan vi ikke give rådgivning om juridiske problemer. Det kan derimod retskredsens advokater.

Alle advokater i Viborg retskreds yder retshjælp efter forudgående telefonisk aftale.

Hvis du søger råd hos en advokat, vil han eller hun finde ud af, om der er mulighed for at få økonomisk bistand til din sag. Du skal derfor medbringe seneste årsopgørelse for dig og din eventuelle ægtefælle/samlever, når du skal til første møde med advokaten.

Hvis din indtægt ikke er for høj, kan du få offentligt tilskud til at dække regningen ved retshjælp på advokatens kontor. 

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Viborg give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

 

Retshjælpsforsikring

De fleste, der skal føre en retssag, har en retshjælpsforsikring, som dækker visse retssager. Hvis du er i tvivl, om du har en retshjælpsforsikring, skal du undersøge dine forsikringspolicer og eventuelt kontakte dit forsikringsselskab.

Retshjælpsforsikring – læs mere om retshjælpsforsikring på Forsikringsoplysingens hjemmeside 

Retshjælpsforsikring – læs mere om retshjælpsforsikring på advokatsamfundets hjemmeside 

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Beskikkede advokater (Beneficerede advokater)

Liste over beskikkede (beneficerede) advokater i Viborg retskreds:

Advokat Dorte Gudbrøn, Rahbek Guldbrøn Advokater
Toldboden 3, 1. sal D, 8800 Viborg, Tlf. 8891 7014

Advokat Anne Mette Larsen Rahbek, Rahbek Guldbrøn Advokater
Toldboden 3, 1. sal D, 8800 Viborg, Tlf. 8891 7014

Advokat Lars Kaasgaard, Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg, Tlf. 8662 0600

Advokat Joan Colding, Leoni Advokater 
Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg, Tlf. 8662 0600

Advokat Lars Thousig, Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg, Tlf. 8662 0600

Advokat Rikke Wagenblast Sørensen, Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen
Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, Tlf. 4272 0930

Advokat Karen Marie Jespersen, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Advokat Steen P. Husbjerg, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Advokat Trine Høgedal Nielsen, Advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen
Thinggade 3, 7800 Skive, Tlf. 9752 2000

Advokat Christa Westergaard, Advokathuset Funch & Nielsen
Resenvej 83, 7800 Skive, Tlf. 9752 2722

Advokat Nina Hygum, Hygum Advokater
Torvegade 8, 8850 Bjerringbro, Tlf. 8751 1000

Advokat Erik Søjborg, Erik Søjborg Advokater
Østergade 18 C, 7470 Karup, Tlf. 9710 2444

Advokat Kurt Jensen, Advokatfirmaet Kurt Jensen
Søndergade 1, 1., 8620 Kjellerup, Tlf. 8688 14 11

Faste kuratorer og likvidatorer

Faste kuratorer/likvidatorer i konkursboer, opløsningsboer m.v. ved Retten i Viborg:

Advokat Karsten Cronwald Jensen, Advokatfirmaet Cronwald
Tingvej 11, 8800 Viborg, Tlf. 7219 0099

Advokat Birgitte Jørgensen, DAHL Advokatfirma
Lundborgvej 18, 8800 Viborg, Tlf. 8891 9400

Advokat Henrik Ejlersen, Lou Advokatfirma
Gothersgade 2, 8800 Viborg, Tlf. 8661 2800

Advokat Peter Sindberg, Horstmann Advokater
Sct. Mathias Gade 23, 8800 Viborg, Tlf. 8727 4700

Advokat Ole Thiel, Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg, Tlf. 8662 0600

Advokat Marianne Sørensen, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Gothåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Advokat Torben Krath, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Gothåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Advokat Knud Borup Jensen, Advokatfirmaet Knud Borup Jensen
Nørregade 13, 1. tv., 7800 Skive, Tlf. 9752 6166

Advokat Ole Møller Knudsen, Advokathuset Funch & Nielsen
Resenvej 83, 7800 Skive, tlf. 9752 2722

Advokat Jes Andersen, Advokathuset Funch & Nielsen
Resenvej 83, 7800 Skive, tlf. 9752 2722

Advokat Kurt Jensen, Advokatfirmaet Kurt Jensen
Søndergade 1, 1., 8620 Kjellerup, Tlf. 8688 1411

Medhjælpere i gældssaneringssager

Advokat Tina Bach, Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg, Tlf. 8662 0600

Advokat Karsten Cronwald Jensen, Advokatfirmaet Cronwald
Tingvej 11, 8800 Viborg, Tlf. 7219 0099

Advokat Karen Marie Jespersen, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Advokat Nina Hygum, Hygum Advokater
Torvegade 8, 8850 Bjerringbro, Tlf. 8751 1000

Bobestyrere

Advokat Dorte Gudbrøn, Rahbek Guldbrøn Advokater
Toldboden 3, 1. sal D, 8800 Viborg, Tlf. 8891 7014

Advokat Per Steffensen, Leoni Advokater
Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg, Tlf. 8662 0600

Advokat Steen P. Husbjerg, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Advokat Erik Nørregaard, Prolex Advokater
Drewsensvej 1 C, 8600 Silkeborg, Tlf. 8682 0455

Advokat Henrik Thinggaard, Advokathuset Funch & Nielsen
Resenvej 83, 7800 Skive, Tlf. 9752 2722

Advokat Nina Hygum, Hygum Advokater
Torvegade 8, 8850 Bjerringbro, Tlf. 8751 1000

Bobehandlere

Advokat Dorte Gudbrøn, Rahbek Guldbrøn Advokater
Toldboden 3, 1. sal D, 8800 Viborg, Tlf. 8891 7014

Advokat Joan Colding, Leoni Advokater 
Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg, Tlf. 8662 0600

Advokat Karen Marie Jespersen, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Auktionsledere

Advokat Søren Hedegaard Frederiksen, Advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund
Godthåbsvej 4, 8600 Silkeborg, Tlf. 8722 8080

Advokat Anders Jessen Schmidt, Advokathuset Funch & Nielsen
Resenvej 83, 7800 Skive, Tlf. 9752 2722

Henrik Juhl Refsgaard, Dansk Auktion og Maskinsalg A/S
Skalmstrupvej 3 A, 7850 Stoholm J, Tlf. 9754 2411

Boligdommere

Her kan du se en liste over rettens boligdommere for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2021:

Grundejere: 

Indstillet af Danske Udlejere:
Palle Munk Kjeldgaard-Christiansen, 8800 Viborg  
Jørgen Anton Overgaard, 7800 Skive                   
Torben Carsten Larsen, 8600 Silkeborg                 

Indstillet af BL - Danmarks Almene Boliger:

Jytte Steenberg, 8600 Silkeborg 
Ghassan M. Hassoun, 8220 Brabrand 

Lejere:

Indstillet af Erhvervslejernes Landsorganisation:
Jan Mossmand, 5100 Odense C 
Karsten J. Honoré, 8000 Aarhus C 

Indstillet af Lejernes Landsorganisation:
Bjarne Lomborg, 8600 Silkeborg 
Mogens Lyngsdal, 8600 Silkeborg 

Indstillet af Danske Lejere:
Katrin Siim Nielsen, 7441 Bording 
Jørgen Dyrholm Jensen, 7840 Højslev 
Helle Tønsberg Vile, 7800 Skive 
Karsten Gylling, 7800 Skive 
Vivi Christiansen, 8800 Viborg

Retsmæglere

Retsmæglere:

Dommer Hanne Fanø
Dommer Jacob Svenning Jønsson
Dommer Kristian Palmann Jensen
Retsassessor Rikke Fisker Sørensen

Advokat Joan Colding, Leoni Advokat
Sct. Mathias Gade 96 B, 8800 Viborg, tlf. 8662 0600

Du kan finde yderligere information om retsmægling her.

Sidst opdateret: 23. juli 2019