Retten i Viborg

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Viborg.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarbooking

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Viborg tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Viborg hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

Silkeborg

Retten i Viborg har et mødelokale i borgerservice på rådhuset Silkeborg Kommune, Søvej 1 i Silkeborg.

Hver sidste torsdag i måneden er kontoret åbent fra 10 – 15 for notarforretninger.

Retten i Viborg holder herudover undtagelsesvis fogedretsmøder på rådhuset i Silkeborg. Det er dog udgangspunktet, at fogedretsmøderne afholdes i Viborg på Klostermarken 10. Det fremgår af din mødeindkaldelse, på hvilken adresse mødet holdes.

Hvis du er indkaldt til møde i Viborg, og du – på grund af fysiske begrænsninger – har vanskeligt ved at møde i Viborg, kan du kontakte fogedretten. I det tilfælde vil fogedretten tage stilling til, om mødet kan flyttes til vores mødelokale i Silkeborg.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Viborg
Klostermarken 10-12 
DK-8800 Viborg

Åbningstider

Mandag til fredag 08.30-15.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Kontakt

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner