Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.

Det gælder uanset, om man skriver under ved hjælp af anmelderordningen eller en medarbejdersignatur på baggrund af en fuldmagt. Først når alle parter har underskrevet, kan dokumentet sendes til tinglysning.

Anmelder skal selv informere parterne om, at der ligger en anmeldelse klar til underskrift, eller man kan vælge at påføre parternes mailadresse.

Dette gøres ved at påføre adressen i e-mailadresse feltet. Skal der påføres flere e-mailadresser vælges ”Tilføj e-mail”.

Hvis anmelder har markeret i "Send underskriftskvittering" på trinnet "Underskriftsmetode", vil anmelder modtage en bekræftelse på mail, når en rolle har skrevet under.

Når en anmeldelse er underskrevet og anmeldt til tinglysning, eller der er gået mere end 180 dage siden, dokumentet blev lagt i underskriftsmappen, slettes anmeldelsen fra underskriftsmappen. Du modtager besked om dette på mail.

Læs om underskrifter for selskaber, foreninger og andre juridiske personer.

Vejledninger

Sidst opdateret: 11. september 2019