Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Tinglysningsgebyrer
Opslag på www.tinglysning.dk er gratis.

Officielle attester i Andels-, Bil-, Person- og Tingbogen for fast ejendom koster 175 kr. pr. stk.

Bestilling af udskrifter ved Tinglysningsretten koster 175 kr. pr. stk.

Tinglysningsafgifter
Det koster ikke noget at aflyse et dokument.

Endelig indførsel af betingede dokumenter, fristforlængelser, navne- og adresseændringer, udslettelse af udækket pant efter tvangsauktion og alle registreringer vedrørende retspant er alle uden afgift.

Pantebreve i Bil- og Personbogen

1,5 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.660 kr.

Forhøjelser koster1,5% af forskelsbeløbet (oprundet til  nærmeste hundrede) + 1.660 kr.

Dokumenttypen Ejendomsforbehold koster 1,5% af det beløb, som ejendomsforbeholdet sikrer (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.660 kr.

Tinglysning af underpant er afgiftsfrit.

Pantebreve i fast ejendom og andelsboliger

1,45 % af pantsikret beløb (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.640 kr.

Forhøjelser koster 1,45 % af forskelsbeløbet (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.640 kr.

Dokumenttypen Anden Hæftelse koster 1,45 % af det pantsikrede beløb pr. enhed + 1 x 1.640 kr.

Servitutter

1.660 kr.

Skifteretsattest

Koster ikke noget, hvis tinglysningen sker som led i en videreoverdragelse til en ikke-arving.

Skifteretsattest lyst som adkomst for efterlevende ægtefælle koster 1.660 kr.

Skifteretsattest lyst som adkomst for arving(er) koster 0,6 % (oprundet til nærmeste hundrede) + 1.660 kr.

Skifteretsattest lyst som adkomst for boet koster 1.660 kr.

Skøder

Udlæg og noteringer

Afgiftsfrie.

Ægtepagter

1.660 kr.

Betaling af afgift kan ske ved at benytte Dankort, Visa Electron, Visa, American Express, Mastercard og MobilePay. MobilePay kan kun benyttes, hvis det er tilknyttet Dankort, Visa Electron, Visa, American Express eller Mastercard.

Tinglysningsafgiften bliver først trukket, når endelig tinglysning har fundet sted - altså når anmelder får besked om afsluttet tinglysning, jf. dog Skattestyrelsens vejledning omkring tinglysninger med frist.

Det koster altså ikke noget, hvis anmeldelsen afvises.

Skattestyrelsen er afgiftsmyndighed. Afgiftsmyndigheden kan rådgive og afgøre spørgsmål om afgiftspligt og afgiftens størrelse, afgiftsgrundlaget og afgiftsfritagelser samt spørgsmål om godtgørelse af tinglysningsafgift. Du kan kontakte afdelingen for afgifter i Høje-Taastrup ved at ringe til Skattestyrelsens hovednummer på 72 22 18 18

Virksomheder kan blive registreret som storkunde hos SKAT. Er man storkunde, kan man anmelde til tinglysning uden at skulle betale tinglysningsafgiften med det samme. Læs mere om storkundeordningen.

Skal man betale 2 x afgift ved overdragelse af flere ejendomme i èn samlet handel?

Nej. Anmeldelsen kan omfatte op til 10 ejendomme mellem samme parter. Andelene for sælger og køber skal være de samme, og der må kun være angivet én købesum.

Hvordan anvendes dokumenttypen Afgiftsberigtigelse?

Afgiftsberigtigelse bruges, hvis der er uenighed mellem afgiften angivet i en anmeldelse og i tinglysningssvaret. Det er kun Skattestyrelsen, der kan bruge denne dokumenttype. Spørgsmål omkring afgift skal altid rettes til Skattestyrelsen.

Sidst opdateret: 19. september 2019