Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

En voksen person kan fratages handlekraften og komme under værgemål, hvis han/hun ikke vurderes i stand til at tage vare på sig selv og sine personlige forhold.

Afgørelser om værgemål med fratagelse af handlekraft for umyndige voksne bliver tinglyst.

Skal det noteres i Tingbogen for fast ejendom, hvis ejer er under værgemål?

Nej. Når der anmeldes f.eks. et adkomstdokument, hvor personen, der er under værgemål, er sælger, vil Tingbogen for fast ejendom automatisk kontrollere, om der er tinglyst værgemål på det pågældende cpr-nr. i Personbogen.

Hvornår slettes et tinglyst værgemål?

1. Hvis Statsforvaltningen træffer afgørelse om, at værgemålet skal slettes. I så fald vil Statsforvaltningen anmelde aflysning af værgemålet i Personbogen.

2. Hvis personen under værgemål afgår ved døden.

Sidst opdateret: 20. september 2019