Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Rettigheder over løsøre, pantebreve, ejerpantebreve eller skadesløsbreve tinglyses i Personbogen. Fritidsfartøjer på op til 20 bruttotonnage registreres i Personbogen.

Fritidsfartøjer over 20 bruttotonnage og erhvervsfartøjer over 5 bruttotonnage registreres i Skibsregistret.

Hvor kan jeg se, hvad der er pantsat, og om der er sket afvisning for så vidt angår enkelte effekter

Det fremgår af tinglysningssvaret, som kan findes ved at forespørge på dokumentet i Personbogen.
 
Du kan evt. benytte vejledningen "Forespørg Personbogen (personbogsattest)".

Hvordan fornyer jeg tinglysningen/forlænger løbetiden på et løsørepantebrev, der står til at falde for 10-års fristen?

Du skal anmelde en påtegning, hvor du anmoder om fornyelse/forlængelse.

Hvordan beskrives fritidsfartøjer under "Angiv løsøre"?

Skrognr., byggenr. el.lign. skal fremgå under "Angiv løsøre".

Det skal fremgå af anmeldelsen, om fartøjet er under 5 bruttotonnage og/eller 7 meter.

Hvis fritidsfartøjet er mellem 5 og 20 bruttotonnage, skal der være afgivet erklæring om dette.

Sidst opdateret: 20. september 2019