Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

På www.tinglysning.dk har du mulighed for at hente tingbogsattester samt udskrift af dokumenter tinglyst efter 7. september 2009.

En tingbogsattest er en kopi af Tingbogen for fast ejendom på en bestemt ejendom. Tingbogsattesten viser, hvem der ejer ejendommen, hvilke servitutter der er lyst på ejendommen, og hvilke pantebreve, der er tinglyst.

En udskrift af akten/udskrift af et digitalt tinglyst dokument er en kopi af et tinglyst dokument (skøde, servitut, pantebrev).

Er dokumentet/påtegningen tinglyst før overgangen til digital tinglysning den 8.9.2009, skal der søges i de indskannede akter.  

Er dokumentet/påtegningen tinglyst efter den 7.9.2009, skal der søges efter et digitalt tinglyst dokument.

Pris
En uofficiel tingbogsattest er gratis.

En officiel attesteret tingbogsattest bestilles som de øvrige via www.tinglysning.dk, men sendes til dig pr. post, og koster 175,- kr.

Beløbet betales via www.tinglysning.dk undervejs i download-/bestillingsprocessen.

Det er gratis at hente en udskrift af akten (før 8.9.2009) eller en udskrift af et digitalt tinglyst dokument (efter 7.9.2009) direkte på www.tinglysning.dk.

Udskrifter af akten, der bestilles ved Tinglysningsretten, koster 175 kr./stk.

Sådan gør du
Tingbogsattester, udskrift af akten samt udskrift af digitalt tinglyste dokumenter kan hentes via www.tinglysning.dk

Ønsker du ikke at benytte Det Digitale Tinglysningssystem, kan du bestille en tingbogsattest eller en udskrift ved at sende en mail via vores *** kontaktformular eller skrive til adressen Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro.

Bestillingen skal indeholde ejendommens matrikelnummer (evt. adresse) og anmelders navn, adresse og telefonnummer.

Ved skriftlig bestilling skal pengene overføres til vores konto:
Reg.nr. 0216 kontonummer: 406-913-5994.
Betalingsmeddelelse: Hvis bestillingen er sket via kontaktformularen, kan sagsnummeret, der modtages retur, indsættes som betalingsmeddelelse.

Som udgangspunkt sendes alle udskrifter pr. mail fra Tinglysningsretten. Rådighedsattester (tingbogsattester) vedrørende ejendomme, hvor ejeren har navne- og adressebeskyttelse sendes til den beskyttedes e-boks. Officielle tingbogsattester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Det er væsentligt hurtigere at bestille tingbogsattester og kopier af akten via www.tinglysning.dk.

Tinglysningsretten har også åbent for personlige henvendelser alle hverdage mellem kl. 9 og 12.

Hvis du møder op her, kan du benytte en publikums-pc. Du skal medbringe  din personlige NemID, da der kræves personlig login før søgning på www.tinglysning.dk.

Der kan ikke printes fra publikums-pc.

Hvordan kan jeg se indholdet af et dokument?

Find ejendommen ved at vælge "Forespørg med log ind" på www.tinglysning.dk. Log ind med NemID.

Dokumenter, der er tinglyst digitalt, er vist med rødt dato-løbenr. Disse dokumenter kan ses i en ny fane ved klik på dato-løbenr.

Hvis der er angivet et aktnummer ud for de enkelte servitutter på tingbogsattesten, skal servitutten være i den pågældende akt. Hvis der ikke er angivet et filnavn, bør servitutten være i ejendommens akt. Ejendommens akt findes under "Øvrige oplysninger" på tingbogsattesten. Ved at klikke på aktnummeret, åbnes akten, som dokumentet findes i. I denne akt kan der også findes dokumenter fra andre ejendomme. Læs mere om de indskannede akter.

Dokumenter, der ikke har et rødt dato-løbenr., skal findes i de indskannede akter. Vælg "Forespørg med log ind" og log ind med NemID. Under fanen "Mere" vælges "Indskannet akt". Her skrives aktnummeret. Husk at skrive bogstaver med stort. Dokumenter, der er tinglyst før 1. april 1927 og ikke er i akten, kan evt. findes på Rigsarkivet.

Hvis det fremgår af tingbogsattesten, at dokumentet ikke findes, har Tinglysningsretten forgæves ledt efter det tidligere. Dette betyder ikke noget for tinglysningens gyldighed.

Fremgår det ikke af tingbogsattesten, at dokumentet ikke findes, kan der rettes henvendelse til Tinglysningsretten vi kontaktformularen.

Hvor skal jeg finde servitutter, hvis ejendommen er opdelt i ejerlejligheder?

Er der servitutter på ejendommen uden akthenvisning, der  er tinglyst før ejendommen blev opdelt i ejerlejligheder, vil disse for det meste kunne findes i hovedejendommens akt.

Hvor skal jeg finde servitutter til en bygning på lejet grund?

Disse servitutter vil altid kun være tinglyst på grundens tingblad, og det er derfor nødvendigt at trække en tingbogsattest på grunden, for at finde de pågældende servitutters filnavne.
 
Henvisningen "Andet Tillægstekst Se Grund", som står på bygningens tingblad, er en oplysning om, at man skal se på grundens tingblad. Det er ikke en servitut.

Hvordan finder jeg ud af, om der er tinglyst påtegning til et dokument efter 08.09.2009?

Hvis der ved det pågældende dokument på tingbogsattesten står "Senest påtegnet den", er der tinglyst digitale påtegninger til dokumentet. Disse kan findes på følgende måde:

Vælg "Forespørg med log ind" og log ind med NemID. Under fanen "Mere" vælges "Påtegninger", hvor dokumentets dato og løbenr. indtastes.

Hvordan finder jeg ejerlejlighedskort eller anmeldelser på oprettelse af ejerlejligheder, der er anmeldt efter 08.09.2009?

Som udgangspunkt er anmeldelsen, der indeholder ejerlejlighedskort på alle berørte ejerlejligheder, bilagsrefereret i hovedejendommens noteringsfelt. Alternativt kan anmeldelsen være vedhæftet som bilag til adkomstdokumentet på hovedejendommens adkomstdokument.

Kopier bilagsreferencenummeret fra tingbogsattesten. I fanen "Mere" vælges "Bilag". Her indsættes det pågældende bilagsreferencenummer. Afslut med "Søg".

På opdelinger før 08.09.2009 findes ejerlejlighedskort som udgangspunkt i den enkelte ejerlejligheds indskannede akt. Anmeldelsen om oprettelse af ejerlejligheder findes som udgangspunkt i hovedejendommens indskannede akt.

Hvorfor kan jeg ikke få en udskrift af lokalplaner o.lign.?

Da Tinglysningsretten ikke længere tinglyser lokalplaner eller ændringer til allerede tinglyste planer, laver retten ikke længere udskrifter af indskannede lokalplaner o.lign. Disse kan hentes gratis på www.plandata.dk.

Hvordan finder jeg oplysninger om en vindmølle på søterritoriet?

En vindmølle på søterritoriet registreres i Tingbogen som en bygning på lejet grund. Er der oprettet et bygningsblad til vindmøllen, kan dette findes på www.tinglysning.dk under "Forespørg med log ind", "Fast ejendom".

I feltet "Umatrikuleret areal" indtastes 1681. Afslut med "søg" I den liste, der fremkommer" vælges den pågældende bygning.

Kender du ikke vindmøllens bygningsnummer, kan du få det oplyst ved henvendelse til Tinglysningsretten via **kontaktformularen.

Hvordan finder jeg tidligere tinglyste dokumenter på en ejendom?

Aflyste, slettede og afviste dokumenter overføres til et historisk arkiv. www.tinglysning.dk giver kun adgang til den historiske adkomstrække i det historiske arkiv.

www.tinglysning.dk vælges "Forespørg med log ind". Under fanen "Fast ejendom" udfyldes én af de fem valgmuligheder. Afslut med "Søg". Efterfølgende skal du vælge mellem aktuelle oplysninger eller historiske adkomster. 

Historiske adkomster for perioden 1927 til omkring 1990'erne skal søges i de gamle tingbøger på hjemmesiden www.arkivalieronline.dk. På denne side vælges "Ejendomsoplysninger". Der ligger vejledninger til systemet på samme side.

Ved betaling af retsafgift kan følgende få udskrift fra det historiske arkiv, jf. tinglysningslovens § 50c, stk. 8: 

  • Den som oplysningen vedrører (parterne i dokumentet).

  • Andre, der dokumenterer, at have behov for udskrift til konkrete retsforhold. Der skal som udgangspunkt oplyses sagsnummer, og hvad sagen vedrører i den ret, hvor forholdet behandles.

Hvor kan jeg se alle oplysninger i et tinglyst pantebrev? F.eks. rollen "Påtaleberettiget", der har underskrevet dokumentet i henhold til et pantsætningsforbud.

På www.tinglysning.dk vælges "Forespørg med log ind". Under fanen "Mere" vælges "Påtegninger". Her indtastes dokumentets dato og løbenummer. Du kan evt. benytte én af vejledningerne til "Forespørg digitalt dokument" i kolonnen til højre.
 

Sidst opdateret: 20. september 2019