Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

For at opnå beskyttelse mod aftaler eller retsforfølgning skal pant i ejerpantebreve og øvrige pantedokumenter tinglyses som underpant i dokumentet.

Spørgsmål & svar

Hvem skal tiltræde en anmeldelse af underpantsætning ved dokumenttype ”Underpant Ejerpantebrev ...”?

Kreditor skal underskrive anmeldelsen. Har ejendommen skiftet ejere, skal ejerpantebrevet først transporteres til korrekt debitor og kreditor ved anmeldelse af debitor- og kreditorskifte. 

Hvordan forhøjes underpant?

Underpant kan ikke påtegnes med forhøjelse.

Hvis underpantet er tinglyst på et ejerpantebrev - og har samme hovedstol som ejerpantebrevet - kan du forhøje underpantet samtidig med, at du forhøjer ejerpantebrevet.

Ellers kan du kan i stedet
  1. anmelde dokumenttype "Underpant Ejerpantebrev ..." på selve forhøjelsesbeløbet, eller
  2. tinglyse et nyt underpantebrev på det samlede beløb og derefter aflyse det tidligere underpantebrev.

Kan underpant videregives/frempantsættes?

Underpant kan videregives/frempantsættes ved at få tinglyst et nyt underpant på pantebrevet.

Nuværende underpanthaver skal have rollen "Kreditor" i anmeldelsen, og den underpanthaver, der får sikkerhed ved frempantsætningen, skal have rollen "Underpanthaver".

Der skal afgives relevant erklæring i trinnet "Erklæringer".

Hvornår skal ejerforening tiltræde som underpanthaver på et ejerpantebrev?

Underpant kan ikke påtegnes med forhøjelse.

Hvis underpantet er tinglyst på et ejerpantebrev - og har samme hovedstol som ejerpantebrevet - kan du forhøje underpantet samtidig med, at du forhøjer ejerpantebrevet.

Ellers kan du kan i stedet
  1. anmelde dokumenttype "Underpant Ejerpantebrev ..." på selve forhøjelsesbeløbet, eller
  2. tinglyse et nyt underpantebrev på det samlede beløb og derefter aflyse det tidligere underpantebrev.

Hvilke påtegninger kan tinglyses til underpant?

Dokumenttyperne "Aflysning Hæftelse ..." samt "Underpant Respekt".

Sidst opdateret: 19. september 2019