Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Der skal anmeldes vilkårsændring, når der sker ændring af vilkår for det tinglyste dokument, f.eks. ændring af personligt gældsansvar, rente-, betalings- eller opsigelses- eller øvrige bestemmelser.

Kan der ændres pantebrevstype og vilkår på pant samtidig?

Der skal anmeldes dokumenttype "Vilkårsændring". Anmeldelsen skal kombineres med transport, eller transporten skal tinglyses først.

Der skal markeres ved ændring af pantebrevstype på dokumenter både fra før digitaliseringen og på digitale dokumenter.

Hvordan ændres hovedstolen på et pantebrev fra én valuta til en anden?

Der skal anmeldes dokumenttype "Vilkårsændring Hæftelse ...", der skal kombineres med enten "Nedlysning ..." eller "Forhøjelse ...", alt efter om hovedstolen bliver mindre eller højere, og alt efter hvilken valuta der ændres fra og til.

I forhøjelsen/nedlysningen angives beløbet i den nye valuta (det fortrykte DKK kan ikke fjernes). I vilkårsændringen beskrives omdannelsen fra valuta til valuta i trinnet "Vilkårsændring af tinglyst pant", og der skal markeres ved "Ændring af øvrige bestemmelser". 

Sidst opdateret: 11. september 2019