Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Nedlysning Fast Ejendom kan anvendes til at nedlyse delvist dækkede pantehæftelser jf. retsplejelovens § 581 uden underskrift af rettighedshaver ved at afgive relevant erklæring. Der skal være vedhæftet dokumentation for det delvist dækkede beløb. Alternativt skal anmeldelsen være underskrevet af fogedretten.

Sidst opdateret: 11. september 2019