Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Dokumenttypen anvendes til notering af meddelelse om bobestyrer, dødsfald, gældssanering, konkurs, rådighedsfratagelse iht. konkursloven, konfiskation, tvangsakkord, beslaglæggelse eller rådighedsfratagelse iht. skifteloven for kreditor på pantehæftelsen.

Dokumenttyperne kan kun anmeldes af relevant offentlig myndighed, jf. tinglysningslovens ยง 13.

Sidst opdateret: 17. september 2019