Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Hvorfor er min forhøjelse/debitorskifte blevet spaltet, og hvorfor er den tidligere ejer ikke slettet af tingbogen?

Dokumentet er blevet spaltet, fordi der er mellemstående pant eller servitutter på ejendommen, der ikke er respekteret.

Så længe dokumentet er spaltet, vil den tidligere kreditor være angivet på version 1 og den nye kreditor på version 2. Dette ændres først, når dokumentet ikke længere er spaltet.

For at ophæve spaltningen, skal der
  1. anmeldes en respektpåtegning på det dokument der er spaltet, hvor det mellemliggende respekteres

    eller

  2. anmeldes en respektpåtegning på det mellemstående pant, hvor begge versioner af det spaltede dokument respekteres.

Sidst opdateret: 11. september 2019