Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Spørgsmål & svar

Kan der tinglyses et ejerpantebrev til kun den ene ejer af en ejendom?

Ja, hvis der i trinnet ”Særlige bestemmelser” står angivet, at pantet kun skal tinglyses i den ene ejers andel.

 

Hvis ikke denne tekst angives, skal den anden ejer tiltræde ved at tilføje rollen ”Tiltrædende adkomsthaver” eller "Pantsætter" i trinnet ”Andre roller”. Her tiltræder den anden ejer, at der må tinglyses pant i hele ejendommen.

Hvordan tinglyses et ejerpantebrev samtidig med underpantsætning, hvor underpantets hovedstol skal overstige ejerpantebrevets hovedstol?

Når ejerpantebrev og underpant tinglyses samtidigt, er det ikke muligt at vælge beløb særskilt. Der skal derfor først anmeldes ejerpantebrev og dernæst dokumenttype "Underpantsætning".

Sidst opdateret: 11. september 2019