Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

***

Vejledning

Hvordan aflyser jeg en stævning?

Ved aflysning af stævning anvendes enten dokumenttype "Aflysning Meddelelse" eller "Påtegning Adkomst". Dommen skal være vedhæftet anmeldelsen.

Byretten skal enten

  • have underskrevet ankepåtegningen manuelt eller
  • underskrive anmeldelsen digitalt som rollen "Myndighed". Husk at afgive erklæring T200 eller T201 i trinnet "Erklæringer".

Hvis påstanden er frafaldet, skal sagsøger tiltræde anmeldelsen. Alternativt skal der vedlægges dokumentation for at sagen er hævet, jf. tinglysningslovens §12, stk. 3, sidste pkt.

Sidst opdateret: 26. september 2019