Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

***

Forevis Dokumentation anvendes, når et dokument er tinglyst med frist til forevisning af dokumentation. Hvis der skal afgives en erklæring, skal dokumenttype ”Påtegning Adkomst” anvendes, med mindre der skal afgives erklæring i henhold til tinglysningsbekendtgørelsens § 42, nr. 2, 3 og 4.

Påtegning Adkomst anvendes ved berigtigelse af tidligere tinglyst adkomstdokument - f.eks. ved afgivelse af erklæring som manglede i anmeldelsen, begrundelse for at købesummen er 0 kr., vedhæftning af bilag eller ændring af øvrige vilkår for handlen. Dokumenttypen skal tillige anvendes til anmodning om forlængelse af frist.

Respekt Adkomst anvendes, når et tinglyst skøde skal respektere tinglyste dokumenter på ejendommen, der ikke var respekteret, da skødet blev tinglyst. Hvis tidligere respekterede dokumenter stadig er tinglyst og stadig respekteres, skal disse markeres som respekteres igen.

 

Hvordan noteres fredning på en ejendom?

Anmeldelse skal ske med dokumenttypen "Påtegning Adkomst", der skal indeholde en kort beskrivelse af fredningen. Anmeldelsen skal have vedhæftet bilag.

Hvordan får jeg noteret, at en ejendom er prisgivet?

Anmeldelse skal ske med dokumenttypen "Påtegning Adkomst". I trinnet "Påtegning på adkomstdokument" anføres anmodningen i fritekstfeltet. Det skal tillige anføres, at evt. henvendelse kan ske til skifteret xx, bobestyrer xx/kurator xx og gerne dennes journalnr.

Sidst opdateret: 23. september 2019