Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

En navneændring anvendes ved notering af fusion eller konfusion og ved ændring af adkomsthaver, hvor der ikke finder en egentlig overdragelse sted, men hvor adkomsthaver har skiftet navn.

Navnændring anvendes altså på de tidspunkter, hvor adkomsthaver har skiftet navn. Der vil ske ændring på alle de ejendomme, hvor det pågældende adkomstdokument er tinglyst med samme dato/løbenummer. Hvis adkomsthaver har fået tinglyst adkomst af flere omgange på ejendomme, kan anmelder anmode Tinglysningsretten om at opdatere de øvrige adkomster.

Navneændring Adkomst Fast Ejendom kan ikke tinglyses med frist, og anmeldelsen vil blive afvist, hvis vedhæftet dokumentation ikke er tilstrækkelig, eller hvis fuldmagt ikke er registreret/godkendt på tinglysningstidspunktet.

Skal der ske navneændring på baggrund af en fusion, skal det fremgå af anmeldelsen. Køber skal indsættes og underskrive anmeldelsen. Notering af fusion er afgiftsfri. Der afgives erklæring og dokumentation (f.eks. generalforsamlingsreferat, tegningsregler mv.) skal vedhæftes.

Sidst opdateret: 11. september 2019