Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Meddelelse Fast Ejendom Adkomst anvendes til notering af meddelelse om ejendomsdom, brugeligt pant, bobestyrer, dødsfald, gældssanering, konkurs, rådighedsfratagelse iht. konkursloven, konfiskation, tvangsakkord, beslaglæggelse eller rådighedsfratagelse iht. skifteloven.

Denne dokumenttype kan kun anmeldes af relevant offentlig myndighed, jf. tinglysningslovens ยง 13.

Sidst opdateret: 17. september 2019