Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Er der vundet hævd på en hel ejendom skal dette tinglyses med dokumenttypen Tinglysning Hævd.

Det skal dokumenteres, at der er vundet hævd, og der skal enten uploades erklæring om anerkendelse af hævd, eller dom for at hævd er vundet. Derudover skal det anføres i fritekstfeltet, hvis der er vundet hævd over et helt matrikelnummer.

Vejledning

Sidst opdateret: 11. september 2019