Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

En bodeling anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Når man skal skilles ophører formuefællesskabet mellem de 2 parter. Det vil sige, at den fælles gæld og værdier deles mellem parterne. Hvis der er lavet en ægtepagt, skal disse værdier trækkes ud af boet.

Vejledninger

Sidst opdateret: 11. september 2019