Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Anden Adkomst anvendes f.eks. ved ekspropriationer, ejendomsdannelse, ved overdragelser mellem afdelinger i samme almene boligorganisation.

Anden adkomst skal tillige anvendes ved omdannelse fra selvejende institution til almen boligorganisation, ved opdeling/spaltning af afdeling i almen boligorganisation samt ved anmeldelse af adkomst efter kendelse iht. tinglysningslovens § 52 a – og evt. ændring som følge af kommunalreformen.

Sidst opdateret: 11. september 2019