Tinglysningsretten

Fast ejendom

Rettigheder over fast ejendom bliver tinglyst i Tingbogen for fast ejendom, der er opdelt i adkomst (ejerforhold), pantsætning, og servitutter.

 

 

Adkomst

Det bliver registreret i Tingbogen, hvem der ejer en fast ejendom. Der er ikke lovkrav om tinglysning af en ejendomsret.

Matrikulær ændringer

Geodatastyrelsens oprettelse eller ændring af en fast ejendom i matriklen

Pant i fast ejendom, Andelsbolig-...

Servitutter

Forskellige begrænsede rettigheder over fast ejendom, for eksempel færdselsret, jagtret, aftægtsret og forkøbsret tinglyses som servitut.

Udskrifter

På www.tinglysning.dk har du mulighed for at hente tingbogsattester samt udskrift af dokumenter tinglyst efter 7. september 2009.

Bilag

Skal du vedhæfte bilag til din anmeldelse, skal det uploades i bilagsbanken. Bilagsbanken er den ”skuffe”, hvor alle uploadede bilag gemmes.

Fuldmagter

I de tilfælde, hvor personer ikke kan eller ikke ønsker at underskrive digitalt, kan der anvendes en fuldmagt.

Retsanmærkninger

Hvad er en retsanmærkning, og hvorfor får dokumenter anmærkninger fra Tinglysningsretten?

Sletning af rettigheder

En rettighed kan blive aflyst, mortificeret eller slettet af tingbøgerne.

Tinglysningsafgifter

Her kan du finde information om reglerne om tinglysningsafgifter og -gebyrer.

Underskrifter

Når en anmeldelse er færdig, overføres den automatisk til parternes underskriftsmappe. Herefter skal parterne underskrive anmeldelsen i hver deres underskriftsmappe.

Udenlandske dokumenter

Hvis der skal vedhæftes udenlandsk dokumentation til anmeldelser på www.tinglysning.dk og fuldmagter til brug for tinglysning, er der en række ting, du skal være opmærksom på, for at Tinglysningsretten kan godkende denne dokumentation.