Tinglysningsretten

Tingbøgerne

Her kan du finde gode råd og vejledninger, hvis du skal forespørge eller anmelde dokumenter til tinglysning.

Tinglysning af rettigheder foregår digitalt på hjemmesiden www.tinglysning.dk.

Tinglysningsretten kan ikke rådgive dig om, hvordan du får en rettighed tinglyst. Hvis du er i tvivl om, hvordan du får en rettighed tinglyst, bør du søge professionel rådgivning, f.eks. hos en advokat.

Fast ejendom

Rettigheder over fast ejendom bliver tinglyst i Tingbogen for fast ejendom, der er opdelt i adkomst (ejerforhold), pantsætning, og servitutter.

Personbogen

Pant i løsøre, virksomhedspant samt årets høst tinglyses i Personbogen. Her registreres desuden ægtepagter og afgørelser om værgemål.

Andelsboligbogen

I Andelsboligbogen kan kreditorer registrere deres rettigheder (pant, udlæg mv.) over andele i andelsboligforeninger samt aktier og anparter i henholdsvis boligaktie...

Bilbogen

Kreditorers pant i motorkøretøjer (biler, motorcykler, campingvogne mv.) kan registreres i Bilbogen. F.eks. ejendomsforbehold, pant, udlæg og ejers død eller konkurs.