Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Er man storkunde, kan man anmelde til tinglysning uden at skulle betale tinglysningsafgift med det samme.

I stedet indberetter og afregner man afgiften direkte med SKAT ligesom moms og andre lignende afgifter.

Tinglysningssystemet leverer oplysninger til brug for SKATs kontrol.

Tinglysningssystemet indeholder ikke oplysninger, der kan bruges til afstemning med SKAT. Dette regnskab skal storkunden selv føre.

For at blive storkunde skal man registreres hos SKAT. For at blive storkunde skal du ansøge SKAT om godkendelse. Når du er godkendt, får Tinglysningsretten automatisk underretning om dette fra SKAT.

Læs mere på SKAT's hjemmeside.

Hvis man vil anmelde via system-til-system eller være autoriseret anmelder, skal man være storkunde.

Vi er storkunde, og vi har nu skiftet cvr-nr. Hvad gør vi?

I skal kontakte SKAT, idet I skal godkendes igen under det nye cvr-nr.

Vi er storkunde, og vi har nu skiftet navn. Hvad gør vi?

I behøver ikke gøre noget.

Hvor kan vi som storkunder få en oversigt over, hvilke anmeldelser der i den forløbne måned har udløst afgift?

I skal selv som storkunde føre regnskab over, hvad og hvor meget der anmeldes. Det fremgår af jeres godkendelse. Vi henviser til SKATs regler om storkunder, der kan findes her.

Det er muligt for storkunder under fanen "Min side" og "Tinglysningsafgifter" at se og udskrive en oversigt over anmeldt storkundeafgift. Oversigten kan udskrives månedsvis og for løbende måned. Vær opmærksom på, at afviste anmeldelser også fremgår af listen.

Det er muligt at vælge sagsidentifikation eller dato/løbenummer til listen over søgemuligheder.

På tinglysning.dk kan jeg, som storkunde hos SKAT, se en oversigt over månedens tinglysningsafgifter. Jeg kan ikke se, at denne ændres, når Tinglysningsretten opkræver en ændret afgift, eller anmeldelsen afvises?

Oversigten på www.tinglysning.dk viser, hvilken afgift anmelder har anført i anmeldelsen.

Træffer SKAT afgørelse om en anden afgift, end den anmelder har anført i anmeldelsen, vil dette ikke fremgå af oversigten.

Du kan derfor ikke afregne tinglysningsafgift til SKAT ud fra oversigten på www.tinglysning.dk.

Sidst opdateret: 11. september 2019