Tinglysningsretten

Professionelle brugere

Der er flere muligheder i tinglysningssystemet for de professionelle brugere, f.eks. anmelderordningen, underskriftsdatabasen og prokuraregisteret.

eTl

Systemdokumentation til professionelle system-til-system-brugere eller brugere, der ønsker at udvikle egen systemløsning, der skal kobles til Den Digitale Tingbog.

Underskriftsdatabasen

Hvis du er ansat i et firma, hvor kunderne udsteder fuldmagter til firmaet, og det er meningen, du skal kunne underskrive på firmaets vegne, skal du oprettes i ...

Storkunder

Er man storkunde, kan man anmelde til tinglysning uden at skulle betale tinglysningsafgift med det samme.

Fraser

Fraser er standardtekster, som du kan oprette på www.tinglysning.dk og bruge igen og igen.

Brugerformularer

Brugerformularer er faste skabeloner til anmeldelse af specifikke dokumenttyper.

Anmelderordning

Med anmelderordningen kan særligt autoriserede anmeldere anmelde dokumenter til tinglysning på vegne af en kunde ved at bruge egen NemID og uden at indsende fuldmagt.

Prokura

Når en medarbejder er registreret i Tinglysningsrettens prokuraregister, kan den pågældende underskrive bindende for virksomheden som tegningsberettiget, og tinglysn...

Kommuner og regioner

Blanketter til indberetning af tegningsberettigede for kommuner og regioner.