Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel behandling.

Ekspeditionstiden - i hverdage - er den 10. september 2019 for så vidt angår fast ejendom:

Dokumenttype Ekspeditionstid
Skøder 1 hverdag
Pantebreve 1 hverdag
Servitutter  1 hverdag
Skifteretsattester 1 hverdag
Udlæg 1 hverdag
Matrikulære sager 1 hverdag
Aflysninger 1 hverdag
Påtegning på pantebreve 1 hverdag
Påtegning på servitutter  1 hverdag 


Den Digitale Bilbog behandler dokumenter modtaget den 10. september 2019.
Den Digitale Andelsboligbog behandler dokumenter modtaget den 10. september 2019.
Den Digitale Personbog behandler dokumenter modtaget den 10. september 2019.

For ovenstående gælder, at den dag, dokumentet er modtaget, ikke tæller med samt, at der kan være enkelte ældre sager, der er under behandling, f.eks. i Tinglysningsrettens juridiske sekretariat, ligesom der kan være sager, hvor det endnu ikke har kunnet afgøres om disse skal til manuel behandling. Disse sidste står alene som "modtaget".

Den 10. september 2019 behandler Tinglysningsretten i øvrigt:

Fuldmagter modtaget den 9. september 2019.
Attester og udskrifter bestilt 9. september 2019.
Officielle tingbogsattester bestilt på www.tinglysning.dk den 9. september 2019.

Tinglysningsretten gør opmærksom på, at attester og andre dokumenter, der sendes med post, sendes som almindeligt brev.

Sidst opdateret: 11. september 2019