Tinglysningsretten

Om Tinglysningsretten

Her kan du finde vores sagsbehandlingsstid og statistik samt læse om Tinglysningsrettens historie.

Tinglysningsrettens historie

Al tinglysning foregår digitalt ved Tinglysningsretten i Hobro, men hvad er tinglysning? Læs om tinglysning og dens historie.

Aktuel sagsbehandlingstid

Den aktuelle sagsbehandlingstid giver et overblik over, hvor længe det netop nu tager at behandle en bestemt type tinglysningssag, hvis denne udtages til manuel ...

Statistik

I statistikken kan du se, hvor mange tinglysningssager der er ekspederet hvert år, og hvor længe sagerne i gennemsnit har været undervejs.

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelsen fra 2014 var den tredje siden 2010. Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2014 af Oxford Research.