Tinglysningsretten

Tinglysningsretten

Godt at vide inden du tinglyser

Al tinglysning foregår digitalt på hjemmesiden www.tinglysning.dk. Det er muligt at tinglyse i Tingbogen (fast ejendom), Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen.

Alle, der har NemID, har adgang til den digitale tinglysning, men det er en god ide at gøre sig overvejelser omkring, om man har de juridiske forudsætninger for at tinglyse.

Rent praktisk er tinglysningsprocessen delt i tre faser:

  1. Vælg den relevante dokumenttype under ”Ny Anmeldelse” og udfyld alle trin. Personen, der har oprettet anmeldelsen, vil fremadrettet blive kaldt ”Anmelder”.

  2. Når anmeldelsen er færdiggjort og lagt i underskriftsmappen, skal de relevante parter logge ind med deres NemID og underskrive digitalt.

  3. Når alle underskrifter er på plads, skal anmelder sørge for at anmelde til tinglysning. Hvis der afkræves tinglysningsafgift for dokumenttypen, vil betalingen foregå her.

Vær opmærksom på at det er anmelder, der har det juridiske ansvar for indholdet i anmeldelsen.

Hotline
Vores hotline kan være behjælpelig, hvis du har tekniske problemer. Tinglysningsretten kan – som domstol – ikke yde juridisk vejledning. Hotline kan kontaktes på tlf. 70 22 18 00.

Sidst opdateret: 11. september 2019