Advokat

Her på siden har du direkte adgang til udvalgte informationer, vejledninger og blanketter samt adgang til domstolenes selvbetjeningsløsninger.

Autorisation af advokatfuldmægtig

Her finder du retningslinjer og blanketter til autorisation af advokatfuldmægtig.

Digital hovedforhandling

Digitale hovedforhandlinger betyder ændrede arbejdsgange. Her kan du finde mere information om digitale hovedforhandlinger og du kan finde konkrete vejledninger.

Fristforlængelsessager

Her kan du finde rigsadvokatmeddelelsen om fristforlængelsessager afholdt via videolink samt informationsfolder til arrestanten om, hvordan en fristforlængelsessag over videolink forløber.

Salærtakster

Her får du en liste over alle rettens vejledende salærtakster for advokater. Du kan både finde de gældende og historiske takster for salærer samt takster for rejseforbehold.

Sagkyndige dommere

Se de aktuelle lister over beskikkede sagkyndige og sagkyndige dommere fra Øster Landsret og Sø- og Handelsretten samt liste over sagkyndige i forbindelse med småsager.

Syn og skøn

Her finder du blanketten til syn og skøn samt en vejledning i, hvordan den skal udfyldes.

Vejledning til minretssag.dk

Her kan du finde den fulde vejledning til behandling af alle sagsskridt på minretssag.dk. Vejledningen er henvendt til advokater og andre professionelle.

Vejledninger om sagsbehandling

Her får du en samlet liste over vejledninger til behandlingen af forskellige sagstyper ved byretterne.

Videoretsmøder

Her kan du finde ansøgningsskema og vejledning i forbindelse med bemyndigelse eller autorisation til at stille kommunikationsmidler til rådighed ved videoretsmøder.