Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø og Handelsretten offentliggør sine afgørelser i en domsoversigt og udvalgte insolvensretlige kendelser i en videnbank.

Domme i sager om konkurs- eller likvidationsprocedure og kendelser i mundtligt forhandlede konkurskarantænesager bliver også offentliggjort i domsoversigten.

Domsoversigt

Domsoversigten omfatter domme og kendelser fra 2002 og frem. Alle domme og kendelser bliver offentliggjort kl. 13.00, den dag de bliver afsagt.

I domsoversigten ligger dommene med en kort beskrivelse. De nyeste domme ligger øverst.

Gå til domsoversigt

Domsoversigten har en søgeside, hvor du kan søge på emne eller søge efter afgørelser inden for en bestemt periode.

Gå til domsoversigtens søgeside

Insolvens videnbank

Videnbanken indeholder korte referater af udvalgte afgørelser fra 2011 og frem inden for konkurs, gældssanering, rekonstruktion og tvangsopløsning af selskaber.

Afgørelserne i videnbanken lægges ind løbende og i anonymiseret form.

Videnbanken er en guide til gældende og ny retspraksis inden for insolvensskiftesager. Er skifterettens afgørelse kæret til landsretten, vil den først blive lagt i videnbanken, når landsrettens afgørelse foreligger.

I videnbanken ligger samtlige afgørelser med en kort beskrivelse. De nyeste sager ligger øverst.

Gå til videnbank

Videnbanken har en søgeside, hvor du kan søge på emne eller søge efter afgørelser inden for en bestemt periode.

Gå til videnbanks søgeside

Sidst opdateret: 12. september 2019