Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens dommere bliver udnævnt af Dronningen efter indstilling fra det uafhængige Dommerudnævnelsesråd.

CV på rettens fem dommere

Vicepræsident Lotte Wetterling

Cand.jur., 1992 
Advokat, 1996 
"Mediation Workshop" v/Harvard Law School, 1998 
Mediator, Advokaternes mediatoruddannelse, 2006 
"Negotiation Skills Workshop", v/Harvard Law School, 2016 

Erfaring

 • Vicepræsident og retsmægler i Sø- og Handelsretten fra 1.3.2013
 • Voldgiftsdommer og mediator i sager ved Voldgiftsinstituttet og ad hoc-voldgiftsretter, 2010- 

 • Advokat, advokatfirmaet Bruun & Hjejle, 1.5.-31.12.2017
  (orlov fra Sø- og Handelsretten)

 • Studieophold ved UK Patent High Court, London, juli 2015

 • Landsdommer i Østre Landsret, 2010-2013 

 • Dommer og retsmægler ved Retten i Helsingør, 2007-2010 

 • Kst. landsdommer i Østre Landsret, 2005-2006 og 2007-2009 

 • Arbejdsmarkedsjurist i Novozymes A/S, 2002-2004 

 • Advokat, advokatfirmaet Norrbom Vinding, 2001-2002 

 • Justitsministeriets departement, 1994-2001
  Lovafdelingen (EU-ret og Formueret) og Administrationsafdelingen samt deltidsjobs som: 
  · Anklager ved Statsadvokaten for København, 1999-2000
  · Anklager ved Statsadvokaten for Sjælland, 1997-1998
  · Juridisk sekretær for Advokatrådets fagudvalg for procesret, 
    retshjælp og strafferet, 1998-1999
  · 
  Anklager ved Københavns Politi, 1996-1997
  · Dommerfuldmægtig ved Retten i Tårnby, 1994-1995
 •  Advokatfuldmægtig, advokatfirmaet Lind & Cadovius, 1992-1994

Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Bestyrelsen i M/S Museet for Søfart, 2016-
 • Opmand ved Arbejdsretten, 2015-
 • Censor ved Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps (CBS mv.), 2015-
 • Censor ved Jura uddannelserne, 2011-
 • Censorformandskabet for Jura uddannelserne 2011-2014
 • Sekretær for Advokatrådets Strafferetsudvalg, 1999-2000
 • Medlem af Stormflodsrådet, 1999-2000
 • Medlem af Arbejdsmarkedets Ankenævn, 1996-1998
 • Underviser i Procesret, Jura, Københavns Universitet, 1996-1998

Forfatter/medforfatter til:

 • ”Formulering af påstande i civile sager - praktiske råd og erfaringer”, Ugeskrift for Retsvæsen maj 2018 (U.2018B.123)
 • ”Gensidig respekt og lysten til at samarbejde”, Advokaten august 2017
 • ”Anke fra Sø- og Handelsretten til Højesteret”, Ugeskrift for Retsvæsen november 2016 (U.2016B.379)
 • ”Øget fokus på forligsmægling i Sø- og Handelsretten”, Advokaten april 2016
 • "Sagkyndige dommere i immaterialretlige sager", kap. 17 i ”Dansk Immaterialret II", Gad's Forlag, 2015
 • "Kommenteret Retsplejelov", 8. udgave, 2008, Djøf's Forlag, kap. 32–34 om rettergangsmåden i civile sager, særligt i 1. instans, og kap. 27 om retsmægling.

 

Vicepræsident Mads Bundgaard Larsen

Cand. jur. 1998

Erfaring

 • Vicepræsident i Sø- og Handelsretten (2015)
 • Dommer ved Retten i Glostrup (2013-2014)
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2012)
 • Fuldmægtig og senere ankeudvalgssekretær og fuldmægtig  for præsidenten i Højesteret (2008-2011)
 • Juridisk konsulent i Advokatsamfundet (2005-2008)
 • Dommerfuldmægtig ved Retten i Slagelse (2003-2005)
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet (1998-2002)

Dommer Claus Forum Petersen

Cand.jur. 1979 

Erfaring

 • Dommer i Sø- og Handelsretten (1998-)
 • Voldgiftsdommer i sager ved Voldgiftsinstituttet og i ad hoc-voldgiftsretter/sager gennem en årrække
 • Kst. landsdommer i Østre Landsret i flere perioder.
 • Retsassessor ved Retten i Lyngby
 • Dommerfuldmægtig ved Østre Landsret
 • Fuldmægtig i Justitsministeriet
 • Dommerfuldmægtig ved en række byretter
 • Fuldmægtig i Københavns Skatteforvaltning

 Tillidshverv og bibeskæftigelse

 • Formand for Tandskadeankenævnet
 • Dommer ved Advokatsamfundets advokateksamen
 • Domsredaktør ved Ugeskrift for Retsvæsen

Dommer Torben Kuld Hansen

Cand.jur. 1979

Erfaring

 • Dommer i Sø- og Handelsretten (2005-)
 • Kst. dommer i Sø- og Handelsretten (2002-2005)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1996-2002)
 • Kst. dommer i Københavns Byret (1995-1996)
 • Retsassessor i Sø- og Handelsretten (1994-1995)
 • Tilknyttet undersøgelsesretten vedrørende Sparekassen Nordjyllands overtagelse af engagementer fra Himmerlandsbanken
 • Dommerfuldmægtig i Herning, Vestre Landsret, Tårnby, Gentofte og Rødovre (1981-1994)
 • Jurist i Forbrugerklagenævnet (1979-1981)

Publikationer

Medforfatter til bl.a.:

 • "Gældssanering i 30 år” (2014)
 • ”Insolvensprocesret”, 3. udg., (2014)
 • "Gældssanering i 30 år” (2014)
 • ”Gældssanering anno 2010” (2010)
 • ”Konkursprocesret” (2009)
 • ”Gældssanering Model 2005” (2006)

Forfatter til:

 • en række artikler i fagtidsskrifter.

Sidst opdateret: 03. oktober 2019