Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Her kan du finde alle kontaktoplysninger til de enkelte afdelinger i Sø- og Handelsretten.

Kontakt retten

Telefonnumre og mails til retten

Kontakt retten

 • Insolvensretlige sager, herunder gældssanering, konkurs og tvangsopløsning
  Tlf.: 9968 4620
  Mail: insolvens@shret.dk
 • Civilretlige sager, herunder forbudssager, konkurskarantænesager og konkurs- og likvidationsprocedurer
  Tlf.: 9968 4620  
  Mail: civil@shret.dk
 • Administration, herunder HR, økonomi, regnskab, bygningsdrift og IT
  Tlf.: 9968 4600
  Mail: post@shret.dk

Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte?

Jeg er blevet syg og kan ikke møde op i retten

Hvis du bliver syg, så du ikke kan møde i retten, skal du straks kontakte retten på tlf. 9968 4600.

Retten kan forlange, at du indsender en lægeattest.

Det er vigtigt, at din læge benytter Domstolsstyrelsens blanket til lægeattest.

Du skal selv medbringe blanketten til din læge, og du må forvente, at dommeren kun vil acceptere lægeasttesten, hvis den er udstedt efter en personlig konsultation hos din læge.

Du skal selv betale udgifterne til din læge.

Retten skal have lægeattesten senest syv dage efter, at du har meldt afbud på grund af sygdom.

Jeg har et spørgsmål til en specifik sag

Hvis du kender sagsnummeret på den sag, du henvender dig om, er det en stor hjælp, hvis du oplyser dette, når du ringer eller skriver til os - gerne i emnefeltet på en mail.

 • Insolvensretlige sager, herunder gældssanering, konkurs og tvangsopløsning
  Tlf.: 9968 4620
  Mail: insolvens@shret.dk
 • Civilretlige sager, herunder forbudssager, konkurskarantænesager og konkurs- og likvidationsprocedurer
  Tlf.: 9968 4620  
  Mail: civil@shret.dk

Hvis du vil skrive et brev har Sø- og Handelsretten postadresse på Amaliegade 35, 2., 1256 København K.

Hvem kontakter jeg angående besøg i retten?

Hvis du gerne vil besøge retten, skal du skrive til mail: post@shret.dk

Jeg har brug for hjælp til minretssag.dk

Hvis du har brug for hjælp til minretssag.dk, kan du prøve at finde svar på dine spørgsmål i vejledningsmaterialet.   

Gå til vejledninger vedrørende minretssag.dk

Hvis du ikke finder svar, her kan du kontakte den afdeling, hvor den konkrete sag skal behandles. 

Kontaktoplysninger til journalister

Pressekontakt i Sø- og Handelsretten

Mange journalister kontakter Sø- og Handelsretten, fordi de ønsker mere viden om retten, det danske retssystem eller en konkret sag.

Rettens kontakperson tll pressen

Retspræsident ... 

Telefon: 9968 4600

E-mail: ... 

Foto (under opdatering)
(må bruges til presseformål m.v.)

Journalisters ret til aktindsigt og udskrift af rettens afgørelser

Der findes særlige regler, der giver journalister en udvidet adgang til at få aktindsigt i domme og retsbøger. Dette forudsætter, at journalisten kan komme med oplysninger om sagen, i en grad at retten kan identificere og finde sagen frem. 

Anmodning om aktindsigt sendes til aktindsigt@shret.dkk

Læs mere om aktindsigt og udskrift af rettens afgørelser under praktiske forhold.

Sidst opdateret: 03. oktober 2019