Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Kendelser i sager om forbud og påbud
Sø- og Handelsrettens kendelser i sager om forbud og påbud kan kæres til den landsret, som sagen ville høre under, hvis sagen var anlagt ved byret som 1. instans.

Kære sker ved oprettelse af en appelsag på www.minretssag.dk.

Kærefristen i disse sager er 4 uger regnet fra den dato, hvor kendelsen blev afsagt.

Sidst opdateret: 01. oktober 2019