Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens afgørelser i konkurskarantænesager kan appelleres til Østre Landsret ved kære. 

Kærefristen er to uger efter afsigelsen af kendelsen.

Kære sker ved at oprette en appelsag på www.minretssag.dk.

Det koster 400 kr. at kære en afgørelse til Østre Landsret.

 

Sidst opdateret: 01. oktober 2019