Sø- og Handelsretten

Klagemuligheder

Her får du et overblik over dine muligheder for at klage over domme og afgørelser

Civilretlige domme

Sø- og Handelsrettens civilretlige domme kan af parterne ankes til Højesteret eller landsret.

Øvrige civilretlige afgørelser

Her kan du læse mere om kære af civilretlige kendelser og beslutninger.

Midlertidigt forbud og påbud

Her kan du læse om kære af kendelser om midlertidigt forbud og påbud

Skifterettens afgørelser

Her kan du læse om appel af skifterettens afgørelser

Konkurskarantænesager

Her kan du læse mere om kære af skifterettens kendelser i konkurskarantænesager.