Sø- og Handelsretten

Civile sager

ved Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsrettens kompetence

Her kan du læse mere om, hvilke sager, der bliver behandlet af Sø- og Handelsretten.

Sagens indledende forløb

Her kan du læse mere om forberedelsen af civile sager ved Sø- og Handelsretten.

Dokumenter til hovedforhandlingen

Her kan du læse mere om påstandsdokumenter, ekstrakt, tidsplan og materialesamlinger

Rets- og forligsmægling

Sø- og Handelsretten har særlig fokus på rets- og forligsmægling i alle typer sager.

Midlertidigt forbud og påbud

Her kan du læse mere om Sø- og Handelsrettens behandling af sager om midlertidigt forbud og påbud

Retssagsprøve og prøvesager

Her kan du få praktisk information om retssagsprøve og prøvesager.