Sø- og Handelsretten

Brug retten

Civile sager

Her kan du læse om, hvordan civile sager og sager om midlertidigt forbud og påbud behandles ved Sø- og Handelsretten.

Retssagsprøve og prøvesager

Her kan du få praktisk information om retssagsprøve og prøvesager.

Klagemuligheder

Her får du et overblik over dine muligheder for at klage over domme og afgørelser

Konkurs

Her finder du blanketter til konkursbegæringer og infomation om konkurs.

Tvangsopløsning

Her kan du læse mere om Sø- og Handelsrettens behandling af tvangsopløsningssager.

Gældssanering

Læs om gældssanering på den fælles side for Danmarks Domstole.

Rekonstruktion

Læs om rekonstruktion på den fælles side for Danmarks Domstole.

Konkurskarantæne

Læs om konkurskarantæne på den fælles side for Danmarks Domstole.