Sø- og Handelsretten

15 aug 2019

Sø- og Handelsretten

IJH mod Message

Anmodning om at nedlægge midlertidigt forbud og påbud mod brug af betegnelserne ”ILSE” og ”ILSE STRIK” for en striktrøje blev ikke taget til følge, da de(n) påståede krænkelse(r) ikke kunne danne tilstrækkeligt grundlag for at opfylde betingelserne i retsplejelovens § 413, nr. 3, og § 414, stk. 1.

Læs dommen i sin helhed.