Sø- og Handelsretten

07 aug 2019

Sø- og Handelsretten

CNA mod BHS

Om grov uagtsomhed og ansvarsbegrænsning under CMR-loven.

Læs dommen i sin helhed.