Sø- og Handelsretten

04 jul 2019

Sø- og Handelsretten

Puma mod Ankenævnet

Puma SE mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker 

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte Ankenævnet for Patenter og Varemærkers afgørelse om, at Pumas ældre registrerede form-strip figurmærke ikke var til hinder for registrering af et yngre figurmærke. Ikke risiko for forveksling.

Læs dommen i sin helhed.