Sø- og Handelsretten

07 jun 2019

Sø- og Handelsretten

Solvang Svineavl mod Landbrug & Fødevarer

Solvang Svineavl v/Ulrik Lundgaard mod LANDBRUG & FØDEVARER F.M.B.A. 

Landbrug & Fødevarer var erstatningsansvarlig over for svineavler for uberettiget at have nægtet avleren at videresælge avlsrettigheder omfattet af DanAvl-avlssystemet.