Sø- og Handelsretten

12 jun 2019

Sø- og Handelsretten

Om kompensation for mistet provision

Om kompensation for provision mistet som følge af ferieafholdelse
 
For ret til kompensation for provision mistet som følge af ferie, jf. ferielovens § 23, stk. 2, 3. pkt., lagde retten navnlig vægt på, om muligheden for at opnå provision i realiteten var betinget af, at den ansatte var fysisk til stede på arbejdspladsen.
Læs afgørelserne i sin helhed: