Sø- og Handelsretten

26 jun 2019

Sø- og Handelsretten

Mickentho mod Fiskernes Forsikring

R 499 Mickentho v/Jesper Jensen mod Fiskernes Forsikring G/S

Forsikringsselskab kunne ikke afvise at udbetale forsikringssum, da selskabet ikke havde løftet bevisbyrden for, at et forlist fartøj var usødygtigt pga. ændringer i fartøjets konstruktion foretaget af ejeren.