Sø- og Handelsretten

12 jun 2019

Sø- og Handelsretten

HMN Naturgas mod Konkurrencerådet

HMN Naturgas I/S mod Konkurrencerådet

Aftale om serviceordning på naturgasfyr fandtes at indeholde koordinering af pris i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Ikke godtgjort, at aftalen om priskoordinering var objektiv nødvendig for at opnå den af sagsøger anførte effektiviseringsgevinst. Aftalen var derfor ikke omfattet af konkurrencelovens § 8.