Sø- og Handelsretten

29 maj 2019

Sø- og Handelsretten

Weekendhytten mod BHS Logistics

Weekendhytten v/Torben Nørregaard mod BHS Logistics A/S

Sagsøgte blev anset som transportør også i forhold til en landtransport i USA, og NSAB 2000 fandtes at være gældende for transporten. Sagsøger fik delvis medhold i krav om erstatning fra sagsøgte for skade på varer, der skete under landtransporten i USA.

Læs dommen i sin helhed.