Sø- og Handelsretten

28 maj 2019

Sø- og Handelsretten

Sirius mod Buy Simple

Sirius Company A/S mod Buy Simple ApS

Sagsøgte krænkede sagsøgerens ophavs- og markedsføringsrettigheder til juledekorationsproduktet Angel og EF-design- og markedsføringsrettigheder til produktet Snow Cone og endvidere sagsøgerens EF-design- og markedsføringsrettigheder til fjernbetjeningsproduktet Remote Control. Frifindelse med hensyn til produkterne Clara og Carla. Sagsøgte skulle betale vederlag og erstatning med 100.000 kr.

Læs dommen i sin helhed.