Sø- og Handelsretten

16 maj 2019

Sø- og Handelsretten

HK mod Dansk Erhverv

HK Danmark som mandatar for A mfl mod Dansk Erhverv som mandatar for Salling Group A/S mfl

Ved opgørelsen af de 120 sygedage i funktionærlovens § 5, stk. 2, for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt, skal fortsat indregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage.

Læs dommene i sin helhed (sag 1, sag 2, sag 3)