Sø- og Handelsretten

23 maj 2019

Sø- og Handelsretten

Henrik Klimek mod United Spirits

Henrik Klimek, J.J. Jacobsen L.P med flere mod United Spirits Brands ApS med flere

Der blev ikke nedlagt forbud mod salg og markedsføring af varemærker, jf. retsplejelovens § 413, nr. 3, da det ikke var godtgjort eller sandsynliggjort, at formålet ville have været forspildt med retstab til følge, hvis sagsøgerne havde været henvist til at gøre deres ret gældende ved almindelig rettergang.