Selvbetjening

Blanketter og vejledninger

Her kan du finde alle blanketter i Danmarks Domstole med tilhørende vejledninger.

Blanketterne kan downloades og udfyldes elektronisk og derefter skal de sendes til den relevante ret. 

Anke, kære og klage

Her finder de blanketter du skal bruge i forbindelse med at du vil klage, over en retsmægler eller anke eller kære en afgørelse.

Autorisation af advokatfuldmægtig

Her finder du retningslinjer og blanketter til autorisation af advokatfuldmægtig.

Dødsfald og arv

Her finder du en liste over alle blanketter og vejledninger, der vedrører dødsfald, testamente og arv.

Digital hovedforhandling

Her kan du finde informationsmateriale og vejledninger til iAnnotate og til kryptering i forbindelse med afvikling af den digitale hovedforhandling.

Digitalt fritaget i civile sager

Her finder du blanketter og vejledninger, som du skal bruge, hvis du er part i en civil sag, og du er fritaget fra at bruge minretssag.dk.

Fristforlængelsessager

Her finder du rigsadvokatmeddelelsen om fristforlængelsessager afholdt via videolink samt informationsfolder til arrestanten om, hvordan en fristforlængelsessag ...

Genoptagelse af civil sag

Civile udeblivelsesdomme kan i mange tilfælde genoptages. Her finder du anmodningen om genoptagelse til retten.

Gruppesøgsmål

Her kan du finde blanketter til tilmelding og afmelding af gruppesøgsmål.

Gæld

Her finder du blanketter der vedrører gældssanering og inkasso.

Konkurs og erhverv

Her finder du blanketter til konkursbegæring både for privatpersoner og for virksomheder og selskaber.

Lister over sagkyndige

Her kan du se de aktuelle lister over sagkyndige dommere, der er beskikket eller udpeget af Danmarks Domstole.

Lister over retsmæglere

Her kan du se listerne over de dommere og advokater, der fungerer som retsmæglere.

Lægdommer

Her kan du finde vejledninger til lægdommere under Danmarks Domstole.

Lægeattest

Her finder du den lægeattest, du skal bruge, hvis du bliver syg og må aflyse et møde, du er indkaldt til i retten.

Retshjælp og fri proces

Her finder du de blanketter, du skal bruge i forbindelse med ansøgning om retshjælp og fri proces.

Salærer og takster

Her finder du rettens gældende og historiske vejledende salærtakster og rejseforbehold.

Skilsmisse

Her finder du alle blanketter der vedrører ægtefælleskifte og deling af et bo i forbindelse med skilsmisse.

Syn og skøn

Her kan du finde blanketter til brug for syn og skøn og til supplerende syn og skøn.

Tabt arbejdsfortjeneste

Her kan du finde en erklæring om tabt arbejdsfortjeneste.

Testamente

Her kan du hente genparts-blanket til testamente. Der er ikke udarbejdet en blanket til selve testamentet.

Tvangsauktioner

Her på siden finder du blanketter og vejledninger i forbindelse med tvangsauktioner.

Vejledninger om sagsbehandling ...

Her finder du vejledninger om behandling af de enkelte sagstyper ved byretterne.

Videoretsmøder

Her finder du blanketter til ansøgning om bemyndigelse eller autorisation til at stille kommunikationsmidler til rådighed til brug for videoretsmøder.

Øvrige fuldmagter og samtykkeerkl...

Her kan du finde blanketter til fuldmagter og samtykkeerklæringer.

Tinglysning

På Tinglysningsrettens side kan du finde de relevante blanketter og vejledninger under hvert enkelt sagsområde.

Blanketter og vejledninger Færøerne

Her finder du blanketter og vejledninger, der vedrører Retten på Færøerne.

Blanketter og vejledninger Grønland

Her finder du alle blanketter og vejledninger, der vedrører Grønlands Domstole