Retten i Roskilde

Retten i Roskilde

Retten i Roskilde vejleder gerne om praktiske procedurer, men vi tilbyder ikke juridisk rådgivning.

Nogle forsikringer dækker udgifter i forbindelse med en retssag. Dette vil stå i dine forsikringspapirer.

Nedenfor har vi lavet en oversigt over de forskellige former for juridisk rådgivning, man som borger kan få brug for. Listen indeholder også kontaktoplysninger. I nogle af tilfælde har du mulighed for at få rådgivning helt gratis eller med tilskud fra staten. 

Retshjælp

Retshjælp ved advokat

Hvis du har brug for advokathjælp, kan du henvende dig til en advokat efter eget valg. Advokaten kan hjælpe dig med at udfylde en blanket om gratis retshjælp eller hjælpe dig med at søge om fri proces. Du kan læse om kriterierne for retshjælp hos Advokatsamfundet eller på borger.dk
Gå til Advokatsamfundet hjemmeside 
Gå til borger.dk

Advokatvagten

Advokatvagten er et tilbud om gratis juridisk rådgivning. Du skal møde personligt op. Borgere betjenes efter først-til-mølle-princippet, og der kan derfor ofte være ventetid. Der findes advokatvagt på Jyllinge Bibliotek, Gundsømagle Bibliotek, Roskilde Bibliotek, Køge Rådhus og Ringsted bibliotek.

Fri proces

Det er muligt at søge fri proces til at få dækket omkostningerne ved at føre en civil retssag. I nogle sager skal fri proces søges ved Civilstyrelsen. I andre sager kan Retten i Roskilde give dig fri proces. Det kan du læse mere om hos Civilstyrelsen, hvor du også kan se de økonomiske betingelser.
Gå til Civilstyrelsens hjemmeside

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte retssekretariatet i Retten i Roskilde. 
Mail: ret.ros@domstol.dk
Tlf. 9968 7600

Gældsrådgivning

Forbrugerrådet Tænk

Hvis du har stor gæld og lav indkomst, kan du få gratis rådgivning om økonomi og gæld ved Forbrugerrådet Tænk.

Du kan læse mere om gæld og rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk.
Gå til Forbrugerrådet Tænk

Professionelle samarbejdspartnere

Boligdommere

Liste over de efter forhandling med grundejerorganisationerne udpegede lægdommere ved boligretten.

Ejendomsforeningen Danmark (udlejer)

Adm. direktør, advokat Hans Chr. Hansen, 4320 Lejre
Diatist Marianne Iversen, 4600 Køge
Erhvervsmægler Kjeld Nørhave, 4000 Roskilde
Afdelingsdirektør Tage Bergsbo, 2765 Smørum
Registreret revisor Leif Robert Jacobsen, 4600 Køge
Revisor/kandt. scient. adm. Liljan Martiny, 4681 Herfølge
Advokat Kristen Ulla Kristensen, 2500 Valby
Direktør Ole Peter Nielsen, 4000 Roskilde
Advokat Carl H. Petersen, 2900 Hellerup
Direktør, partner Thyge C. D. Hansen, 2840 Holte
Akademiingeniør Benny Pilgaard, 4000 Roskilde
Advokat Finn Sandgaard, 2670 Greve
Advokat Lill Heidebo, 4000 Roskilde
Advokat Mikkel Jarde, 1100 København K.
Statsaut. revisor Poul Erik Skou Larsen, 4000 Roskilde
Advokat Torsten Svendsen, 4100 Ringsted
Advokat Morten Leen, 1408 København K.
Afdelingschef, advokat Niels Walentin Jensen, Malmø
Direktør Stig Broby, 4000 Roskilde

BL - Danmarks Almene Boliger (udlejer)

Pensionist Dan Knudsen, 4100 Ringsted
Forretningsfører René Bræstrup Kloe, 2670 Greve
Advokat Henrik Steen Petersen, 4600 Køge
Advokat Dan Thorleif Damgaard Lauritzen, 3500 Værløse
Torben Niels Christian Trampe, 4000 Roskilde
Brian Schnell, 2690 Karlslunde
Henriette Ellegaard Fabritius de Tengnagel, 3400 Hillerød
Camilla Shoshanna Sverdlin-Højer, 2900 Hellerup
Flemming Udbjørg, 4200 Slagelse

Liste over de efter forhandling med lejeorganisationerne udpegede lægdommere ved boligretten.

Lejernes Landsorganisation (lejer)

Lærer/Sagsbehandler Jan Grabas, 4700 Næstved
Selvstændig Mette Reismann, 2100 København Ø.
Cheføkonom Jesper Larsen, 2765 Ledøje Smørum
Medlemsrådgiver Pernille Mikuta, 4200 Slagelse
Advokat Maria Kjærulff Berth, 2450 København SV.
Jurist Pelle Roesen, 2500 Valby
Advokat Niels P. Lindhard, 4200 Slagelse

Erhvervslejernes Landsorganisation (lejer)

Advokat Ejner Bækgaard, 4750 Lundby
Økonomidirektør Frank Kristensen, 4600 Køge
Advokat Anders Lindqvist, 1620 København V.
Ejendomskonsulent Søren Årstadius Melhede, 2300 København S.
CEO Peter Bech, 4220 Korsør
Advokat Allan Stohn, 2870 Dyssegård

Danmarks Lejerforening (lejer)

Institutionsleder Bodil Kjærum, 4000 Roskilde
Lic. scient Tomas Jacobsen, 4000 Roskilde
Faglærer Jens Juul, 4000 Roskilde
Landssekretær Henrik Stougaard Petersen, 4000 Roskilde
Sociolog Jakob Kristian Boeck Lindberg, 4681 Herfølge
Cand. Brom. Lise Justesen, 4000 Roskilde
Studerende Klaus Willer, 2300 København S.
Maskintekniker Kurt Vedsmand, 4000 Roskilde

Beskikkede advokater

Advokat Thomas Fogt
enp-advokater I/S
Elisagårdsvej 5, 3.
4000 Roskilde
tf@enp-advokater.dk
www.enp-advokater.dk
Tlf. 46 36 22 44
Tlf. 46 35 40 17

Advokat Susanne Ravn
Forum Advokater A/S
Havnevej 3
4000 Roskilde
sr@forumadvokater.dk
www.forumadvokater.dk
Tlf. 70 22 88 50

Advokat Kenneth Tygesen
Forum Advokater A/S
Havnevej 3
4000 Roskilde
kt@forumadvokater.dk
www.forumadvokater.dk
Tlf. 70 22 88 50

Advokat Susanne Graffmann
Forum Advokater A/S
Havnevej 3
4000 Roskilde
sugr@forumadvokater.dk
www.forumadvokater.dk 
Tlf. 70 22 88 50

Advokat Flemming Wahrén
Advokaterne Hestetorvet 7
Hestetorvet 7, 1. th.
4000 Roskilde
fw@hestetorvet.dk
www.hestetorvet.dk
Tlf. 46 35 07 70

Advokat Carsten Brix
Advokathuset ApS
Søndre Allé 21 B
4600 Køge
cb@advokathuset-koege.dk
www.advokathuset-koege.dk
Tlf. 56 65 26 16

Advokat Mads Ulrikkeholm
Ret & Råd Advokater
Færgeparken 23,2
3600 Frederikssund
mads@advokat-ulrikkeholm.dk
www.advokat-ulrikkeholm.dk
Tlf. 69 66 30 12

Advokat Ole Kjær
Ladefoged Advokatfirma
Møllegade 7
4100 Ringsted
ok@ladefoged-advokatfirma.dk
www.ladefoged-advokatfirma.dk
Tlf. 57 67 03 44

Advokat Elo Jensen
Advokaterne på Trianglen
Rengegade 2, Trianglen
4660 Store Heddinge
st-heddinge@advodan.dk
www.advodan.dk/advodan-store-heddinge
Tlf. 56 50 29 00

Advokat Lotte Hebel Andersen
Advokatfirmaet Svendsen
Jernbanegade 24
4690 Haslev
lha@advokatfirmaet-svendsen.dk
www.advokatfirmaet-svendsen.dk
Tlf. 56 31 33 22

Bobehandlere

Et antal advokater er i medfør af den nye ægtefælleskiftelov, jf. lov nr. 594 af 14. juni 2011, med virkning autoriseret som bobehandlere ved Retten i Roskilde.

Bobehandler forestår behandling af og indgåelse af muligt forlig i offentlige ægtefælleskifter.
Autorisationen medfører pligt for bobehandler til at behandle de sager, som skifteretten i medfør af ægtefælleskiftelovens § 17 henviser til behandling hos denne.

Bobehandlere ved Retten i Roskilde

Advokat Susanne Jakobsen
Københavnsvej 69, 1.,
4000 Roskilde
sja@tvc.dk
www.tvc.dk
Tlf. 70 11 08 00

Advokat Susanne Graffmann
Forum Advokater A/S
Havnegade 3
4000 Roskilde
sugr@forumadvokater.dk
www.forumadvokater.dk
Tlf. 70 22 88 50

Advokat Bjarne Skov
enp-advokater I/S
Elisagårdsvej 5, 3.
4000 Roskilde
bs@enp-advokater.dk
www.enp-advokater.dk
Tlf. 46 35 40 17

Bobestyrere

Justitsministeriet udpeger et antal advokater som autoriserede bobestyrere. Disse advokater skal behandle dødsboer, bl.a. hvor boerne er insolvente, hvor der er usikkerhed om arvingsforholdene eller, hvor afdøde i testamente har bestemt at boet skal behandles af en bobestyrer.

Det er skifteretten, som udpeger bobestyreren, som skal behandle det enkelte dødsbo. Reglerne for hvem, der kan være bobestyrer, fremgår af dødsboskifteloven kap. 8.

Bobestyrere ved Retten i Roskilde

Advokat Susanne Jakobsen
Københavnsvej 69, 1., 4000 Roskilde
sja@tvc.dk
www.tvc.dk
Tlf. 70 11 08 00

Advokat Bjarne Skov
enp-advokater I/S
Elisagårdsvej 5, 3., 4000 Roskilde
bs@enp-advokater.dk
www.enp-advokater.dk
Tlf. 46 36 22 44
Tlf. 46 35 40 17

Advokat Allan Ohms
Havnevej 3, 4000 Roskilde
ao@forumadvokater.dk
www.forumadvokater.dk
Tlf. 46 38 03 20

Advokat Ole Gyde Poulsen
Møllegade 7, 4100 Ringsted
advokat@gydepoulsen.dk
www.ladefoged-advokatfirma.dk
Tlf. 57 67 67 75

Advokat Claes Lagerbon Jensen
Bag Haverne 32, 4600 Køge
claj@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk
Tlf. 56 63 34 66

Advokat Elo Jensen
Trianglen, 4660 Store Heddinge
eloj@advodan.dk
www.advodan.dk/advodan-store-heddinge
Tlf. 56 50 29 00

 

Sidst opdateret: 26. juni 2019