Retten i Roskilde

Retten i Roskilde

Der er åbent for notarforretninger uden tidsbestilling (notarregistrering af testamenter, underskriftsbemyndigelser m.v.) på mandage, tirsdage, onsdage og fredage mellem kl. 8.30 – 12.00.

Det er også muligt for notaren at møde op uden for retten i forbindelse med lodtrækninger eller for at overvære en åbning af en bankboks. Der kan endvidere bestilles udkørende notarforretning i de tilfælde, hvor en person ikke har mulighed for at komme til retten, f.eks. på grund af sygdom eller handicap. Der gøres opmærksom på, at der skal betales for notarens transportudgifter. 

Du kan bestille tid til at få besøg af notaren eller til lodtrækninger og boksåbninger på mail: skifte.ros@domstol.dk eller på tlf. 9968 7600.

Du kan læse mere om notarens opgaver på den fælles side for Danmarks Domstole

 

Det skal du gøre ved testamente

Når du kommer til notaren, skal du medbringe:

  • det originale dokument i papirform, som skal underskrives. Papiret må ikke være underskrevet på forhånd. Hvis det drejer sig om underskrift af et testamente, skal du medbringe testamentet i to ens eksemplarer. Det ene eksemplar skal have en forside bestående af en fast blanket
  • officiel billedlegitimation, f.eks. pas eller kørekort 
  • penge til at betale retsafgiften. Retten i Roskilde modtager kontanter, dankort og MobilePay

Download forside-blanket til testamente

Det skal du gøre ved fremtidfuldmagt

Hvis du vil lave en fremtidsfuldmagt, skal du først oprette fremtidsfuldmagten på Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Du skal bruge NemID for at logge ind. Hvis du er fritaget for digital kommunikation med det offentlige, skal du i stedet henvende dig til et af landets familieretshuse, hvor du så kan oprette din fremtidsfuldmagt.
Gå til Tinglysningsrettens selvbetjeningsside
Se oversigt over landets familieretshuse

En digital fremtidsfuldmagt er først gyldig, når den er påtegnet af notaren. Du skal huske at notere referencenummeret fra Tinglysningsrettens selvbetjeningsside. Det skal notaren bruge sammen med din billedlegitimation.

Du kan læse mere om fremtidsfuldmagter på Familieretshusets hjemmeside.
Læs mere om fremtidfuldmagter hos Familieretshuset

Priser ved notaren

Retsafgifterne for notarens arbejde er:

  • Bekræftet kopi af et dokument: 100 kr. pr. kopi
  • Testamente: 300 kr.
  • Ændring eller tilbagekaldelse af testamente: 300 kr.
  • Fremtidsfuldmagt: 300 kr.
  • Protest af en veksel 300 kr.
  • Lodtrækning: 500 kr. pr. påbegyndt time
  • Hvis notaren er nødt til at komme hjem til dig, skal du betale for transporten

Sidst opdateret: 03. oktober 2019